bygdemuseet.com

Om Rendalen kommune

Rendalen kommune ligger i Østerdalen i Hedmark, og det bor knapt mer enn 1 800 mennesker her. Disse har nok av plass rundt seg, da kommunen består av 3 178 kvadratmeter. Landskapet er preget av dype skoger, forlokkende vann og vakre fjell. Utmarka blir således godt brukt, da det finnes muligheter for fiske, jakt og friluftsliv. Kulturlivet i kommunen er også et trekkplaster, hvor særlig sommeren byr på gøyale arrangementer for store og små. Rendalen har en todelt kommuneadministrasjon; du finner helse- og omsorgssenteret på Otnes, mens øvrig administrasjon foregår i Øvre Rendal, som er 1,5 mil lengre nord. Rendalen er en stor hyttekommune, hvor det finnes over 2 500 fritidsboliger.

  • Mer enn 2 500 fritidsboliger
  • Lokalisert i Østerdalen
  • 1 800 innbyggere

Severdigheter i Rendalen

Det finnes nok av ting å få med seg i Rendalen, og foruten Rendalen bygdemuseum – som du kan lese mer om her på bygdemuseet.no – er det blant annet verdt å trekke fram krigsminnesmerkene utenfor Ytre Rendal kirke. Her er det reist minnesmerker over lokale krigsseilere fra 2. verdenskrig, som gjerne blir kalt «Skogsmatrosene». Historieinteresserte vil også like seg på Åkre, hvor flere veier som leder til Olav den helliges grav i Trondheim. Åkre ligger for øvrig midt mellom Trondheim og Oslo, og her finner du Åkresteinen (også kalt Pilegrimsteinen) som er et håndfast minne Rendalen har om pilegrimene. Steinen inneholder kors risset inn av nettopp dem.

Åkresteinen er et av de få varige merkene vi har etter pilegrimene i Norge. Gjennom Rendalen går det flere veier disse reisende gudfryktige menneskene benyttet seg av, og på Munkbetsetra fant de beite til dyrene sine. Ved Åkrestrømmen kulturpark finnes tre skulpturer av Rendalens store idrettshelter, Sigurd Akre-Aas, Oddbjørn Hagen og Tor Svendsberget. Akre-Aas var OL-fekter og vant flere norske mesterskap i fekting. Hagen var en av våre beste langrennsløpere på 1930-tallet, og regnes fremdeles som en av landets skikonger. Det samme gjelder Tor Svendsberget, som på 60- og 70-tallet var en av verdens aller beste skiskyttere. Det er Bjørn Sørvang Hansen som har laget skulpturene.

Næringsliv

De dype skogene og store markene kommunen består av har tradisjonelt sett betydd at skogsbruk og jordbruk har stått i spissen i Rendalen. Faktisk er 15 % av de ansatte i kommunen knyttet til primærnæringen den dag i dag, selv om det er byggevirksomheten som i dag står for mye kommunens sysselsetting. Likevel er det det offentlige de fleste i kommunen jobber i, hvor nærmere 40 % av ansatte i kommunen har sitt virke. Turistnæringen har med tiden også blitt viktigere, ettersom flere får øynene opp for Rendalen kommune og det den har å by på av severdigheter. Det voksende hytte- og alpinanlegget er beviser på dette.

Lokalpolitikk

Linda Døsen fra Arbeiderpartiet er ordfører i Rendalen, og kommunestyret er kommunens øverste organ. Her finnes det 17 medlemmer, som kommer fra fire forskjellige partier. Arbeiderpartiet har ni representanter (inkludert ordfører), Senterpartiet seks representanter, og Høyre og SV – Sosialistisk Venstreparti – har én hver. Politiske møter i kommunen holdes som regel for åpne dører, med unntak av visse saker. Vanligvis er presse og publikum hjertelig velkomne, og møteinnkallinger blir annonsert på kommunens nettside om lag én uke i forveien. Innbyggere inviteres til å stille spørsmål ved møtene, og slike henvendelser må sendes på e-post til kommunestyret minst to dager før møtet holdes. Etter møter er avholdt publiseres møtereferat offentlig.

Nysgjerrig på Rendalen?

Det har blitt sagt om Rendalen at den er en av landets best bevarte og vakreste hemmeligheter. Kommunen ønsker besøkende hjertelig velkommen, og håper og tror du vil kunne glede deg over det som finnes her. Har du planer om å flytte til Rendalen, finnes tilflytterverter som står klare til å bistå deg, og som du kan stille spørsmål til. Alle som er nysgjerrige på kommunen er velkomne.