bygdemuseet.com

Om Den norske Forfatterforening

Den norske Forfatterforening (DnF) ble stiftet i 1893. Det ble også opprettet en annen forening kalt Forfatterforeningen av 1952. Disse bestemte seg for å slå seg sammen i 1966 og har etter dette vært den samme under navnet Den norske Forfatterforening. Per i dag har foreningen cirka 600 medlemmer. Dette er en organisasjon som vil fremme norske skjønnlitterære forfatteres interesser.

Opp gjennom årene har det vært en rekke kjente forfattere som har vært ledere i foreningen. På listen finner vi navn som Arne Garborg, Vilhelm Krag, Nils Collett Vogt, Johan Bojer, Peter Egge, Arnulf Øverland, Oskar Bråten, Sigrid Undset og Ebba Haslund. Dette er bare noen av de kjente og kjære forfatterne som har vært formenn i Den norske Forfatterforening.

Hva er formålet til Den norske Forfatterforening?

Det holdes et årsmøte i Den norske Forfatterforening som bestemmer hva formålene til organisasjonen er, men det har alltid vært et hovedmål. Dette er å ivareta og verne norsk skjønnlitteratur. Det er også foreningens oppgave å fremme norsk litteratur, samtidig som den vil fremme norske forfatteres interesser. Den norske Forfatterforening skal jobbe for forfatternes ytringsfrihet og styrke dem så godt de kan.

I tillegg til å fremme forfatternes litterære interesser, handler det også om å jobbe for å bedre de økonomiske interessene til forfatterne. I dag er det Heidi Marie Kriznik som leder organisasjonen. Hvis du ikke er medlem i organisasjonen, kan du fortsatt få faglig bistand. Dette kommer an på din situasjon – du må være en forfatter eller en arving av en forfatter.

Medlemmer i den Den norske Forfatterforening

Det finnes en rekke kjente medlemmer i Den norske Forfatterforening. Det kan vi se på antallet kjente ledere som har vært en del av foreningen, men vi kan også finne en full liste over medlemmene på deres hjemmeside. Her er de delt inn i alfabetiske kategorier, så det skal være lett å finne fram til de du eventuelt søker etter.

Det er mange kjente og kjære forfattere på denne listen, dette inkluderer Karl Ove Knausgård, Rune Belsvik, Dag Solstad, Helga Flatland, Jon Fosse og mange flere. Disse er forfattere som har skrevet verker som har hatt mye å si for den norske litteraturhistorien. Det kan være ganske spennende å bla seg igjennom denne listen for å se om du kan oppdage nye, spennende forfattere.

Den norske Forfatterforening sitt stipend

Den norske Forfatterforening har en rekke stipender som de deler ut til forskjellige medlemmer og ikke-medlemmer. Disse stipendene er ofte støttet av staten. Dette er en pris som blir utdelt av Det litterære råd. Dette er en organisasjon som består av ni medlemmer som vil avgi sine stemmer. Dette er også en organisasjon som forfattere har vært en del av, inkludert Paal-Helge Haugen og Ann Kavli.

Hvis du har lyst til å søke på stipend kan du gjøre dette på Den norske Forfatterforening sine hjemmesider. Her vil du få informasjon om hvordan du kan søke. De deler ut ulike stipend, så det kommer altså an på hva slags form det er du lager kunst innenfor. Dette er et godt stipend som kan hjelpe mange på god vei.

Vil du bli medlem i Den norske Forfatterforening?

For å bli medlem i Den norske Forfatterforening må du være norsk statsborger eller bo i Norge. Du må ha skrevet og offentliggjort bøker, hvor minst ett av disse skal ha spesifikk litterær verdi. Dette er noe Den norske Forfatterforening vurderer når de går igjennom søknadene. Du må altså minst ha skrevet to skjønnlitterære bøker for voksne for å bli medlem.

Oppsummering

Den norske Forfatterforening er en organisasjon som fremmer norske forfattere innenfor skjønnlitteraturen og dens interesser. Dette gjelder innen politikk, økonomi eller andre felter der det skulle trenges. For å bli medlem må du har skrevet minst to bøker som har litterær verdi. Du søker selv om å bli medlem i foreningen som har vært en del av norsk kultur siden 1893.