bygdemuseet.com

Bull-museet (Rendalen bygdemuseum)

Bull-museet finner du på Bergset i Rendalen, og den gamle prestegården er fra 1747. Her finnes flere gjenstander fra livet hans, deriblant vuggen han brukte som barn og møbler han hadde i arbeidsrommet sitt i København. I hagen ligger graven til Vesleblakken, hesten som var en sentral skikkelse i et av Bulls aller mest kjente litterære verker med samme navn. For øvrig er tunet gjenoppbygd på en måte som gir besøkende en idé om hvordan prestegården så ut på Bulls tid. Ved siden av der hvor Vesleblakken er begravet, finner vi hundene Hektor og Ajax fra «Ulveslaget». Bull skrev mye om livet i Rendalen i sine verker.

  • Prestegård fra 1747
  • Bulls barndomshjem

Gårdstunet

På tunet ligger et rødt hus av tømmer som ble brukt som drengestue. Her pleide forpakteren å bo da han var på gården, og han hadde ofte familien med. Huset ble bygget i 1884, og ble flyttet til gården fra Øvre Sveen. Gammel-Håkå fra «Gammel-Håkås fortellinger», pleide også å bo her. Stabburet på prestegården var også der da Bull vokste opp, og ble bygget på 1700-tallet. Fugleburet under taket ble laget av Tusen-Mikkel, en nær venn av Bull og altmuligmann på prestegården. I dag inneholder stabburet gammelt fangstutstyr og gjenstander brukt til meieriproduksjon og matlaging. Prestegårdens perle kan sies å være hagen, som du finner bak våningshuset.

Da Bull vokste opp var hagen både kjøkkenhage og prydhage med epletrær, blomster, bærbusker, urter og grønnsaker. Familien hadde også en mistbenk, som lot dem dyrke grønnsaker om vinteren. I dag stelles hagen av Øvre Rendal Hagedal. Gården, Rendalen og Østerdalen for øvrig var sentrale i Bulls folkelivsskildringer, og av alle verkene han ga ut var det de som beskrev det lokale bygdelivet som gjorde aller størst furore. Det forekommer at skuespill basert på Bulls fortellinger blir oppført på tunet, og ellers er Rendalen bygdemuseum et aktivt museum hvor det arrangeres aktiviteter i sommersesongen. Dette gjør museet til et sted verdt å vende tilbake til.

Bull-samlingen

I våningshuset på prestegården finnes møbler og gjenstander Bull og menneskene rundt ham brukte mens de enda levde. Foruten den nevnte vuggen kan du sjekke ut spilledåsen Bull skriver om i «Tusen-Mikkel», og lytte til den artige melodien den spiller. Stuen i huset er staselig og full av klenodier som gir deg følelsen av å være i en helt annen tid, og den grønne lenestolen Bull satt og skrev i er også der. I sin levetid uttrykte Bull selv at han ønsket at barndomshjemmet en dag skulle bli et museum, og derfor laget han skisser av rommene. Derfor ser våningshuset i dag ganske likt ut som det gjorde da Bull-familien bodde der.

Arrangementer

Bull-museet er verdt en visitt om du interesserer deg for kulturhistorie og har lest fortellinger av Jacob Breda Bull. Museet er hvor det hele startet, og området er på mange måter sentrum i det lille Bull-universet i rendølingens historier. Sommerarrangementer det kan være verdt å få med seg, inkluderer Bull-kro og prisutdelinger som Vesleblakkenprisen, Rendalsprisen og Rendalen kommunes ungdomsstipend. Rendalsprisen er en hederspris som gis ut til individer eller grupper som har gjort en spesiell innsats for Rendalen, mens Vesleblakkenprisen gis til personer eller organisasjoner som har gjort uegennyttige handlinger. Ungdomsstipendet er på 20 000 kroner og skal hjelpe unge og lovende talenter mellom 13 og 25 år med å nå fram.

Øvrige severdigheter

Bull-museet er en del av Rendalen bygdemuseum, og nedenfor prestegården ligger en bygning som på folkemunne kalles «gammelskola». Her finnes museets øvrige andre samlinger, som f.eks. trekkspillsamlingen til Ottar E. Akre, en kjent annen rendøling. I tillegg er det flere som har donert egen instrumentsamling til gammelskola. Ellers kan du sjekke ut skolemuseet og bankmuseet, og se hva som her finnes av gjenstander fra Bulls tid.